Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del grau de Turisme

El pla d'estudis del Grau en Turisme de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla les assignatures de Pràctiques Externes I i Pràctiques externes II. La primera es realitza al tercer curs del grau i la segona el quart curs. Cadascuna té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i són obligatòries per a tots els estudiants. El número d’hores de pràctiques que han de realitzar és de 270 hores per a cadascuna de les dues assignatures.

Crèdits Acadèmics 12 per assignatura
Hores de pràctiques 270 hores
Període de realització

Es realitzen durant el curs acadèmic (novembre - maig). Es poden compactar en períodes més curts (de novembre al 15 de febrer o del 15 de febrer a maig)

Activitats a desenvolupar

Una sèrie d'activitats principals associades al perfil de la proposta i una sèrie d'activitats complementàries que suposin al menys un 20% del temps de pràctiques (54 hores)

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, el 15 de juny
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, peró l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant.

En períodes sense docència es poden fer a jornada completa

Remuneració i cotització

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les, però si són remunerades tindreu bonificades al 100% la cotització a la SS de l'estudiant (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

En relació a la Disposició Addicional cinquena del Reial Decret-Llei 28/2018, pel qual s'amplia l'obligació d'alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants en practiques acadèmiques no remunerades, existeix un compromís verbal del Ministeri en el sentit que l'aplicació de la mesura, en el seu cas, mai seria abans del curs 2020-2021. Per tant, no afecta a les pràctiques del curs 2019-20.

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 8 anys. Si ja el teniu, només cal signar l'especific. Si us plau, consulteu les pàgines 7 i 8 de l'arxiu que trobareu en l’enllaç següent i el model de conveni a l'enllaç corresponent.

►Combinar pràctiques amb convenis de mobilitat (per a empreses amb establiments fora de Catalunya): 

CURS 2019-2020

Del 15 de juliol al 27 de setembre de 2019 podeu fer-nos arribar les vostres propostes de pràctiques. Contacteu amb:

practiques_gtur(ELIMINAR)@urv.cat