Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Benvinguda

Facultat de Turisme i GeografiaLa Facultat

Salutació de la degana

Us vull donar la meva més cordial benvinguda a la pàgina web de la Facultat de Turisme i Geografia. A través d’aquesta pàgina podreu conèixer els ensenyaments que impartim, els processos acadèmics, administratius i de gestió que desenvolupem per tal de facilitar-vos el vostre pas per la Universitat i les activitats i iniciatives que duem a terme.

La nostra missió és la de transmetre coneixement i formar en competències en els àmbits del turisme i de la geografia a nivell de grau, màster i doctorat.

Esperem que tant estudiants com professors i personal d’administració i serveis així com les persones en general interessades per la formació en aquests camps pugueu trobar en aquesta pàgina web d'una manera àgil i oportuna tota aquella informació que pugui ser del vostre interés.

Com tota pàgina web, la de la Facultat de Turisme i Geografia és un instrument dinàmic que anirà incorporant noves informacions, serveis i prestacions.

Us convido a utilitzar-la.

Rebeu una cordial salutació,

Marta Nel-lo Andreu


Informació