Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Òrgans de govern

Facultat de Turisme i GeografiaLa Facultat

Òrgans de govern

JUNTA DE FACULTAT

Es l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Actualment està format per vint-i-sis membres:

Membres nats

 • Dra.Marta Gemma Nel·lo Andreu (degana)
 • Dr. Jesús Angla Jiménez (vicedegà)
 • Dr. Enric Aguilar Anfrons (secretari)
 • Dra. Misericòrdia Domingo Vernis (responsable de l’ensenyament de Turisme)
 • Dr. Jordi Blay Boqué (responsable de l'ensenyament de Geografia i Ordenació del Territori)
 • Dra. Ana Beatriz Hernández Lara (directora del departament de Gestió d’Empreses)
 • Dr. Juan Antonio Duro Moreno (director del departament d’Economia)
 • Dr. Ignacio Muro Morales (director del departament de Geografia)

Representats del professorat

Professorat permanent 

 • Dr. Salvador Anton Clavé 
 • Dr. M. Yolanda Pérez Albert 
 • Dra. M. Noemí Rabassa Figueras
 • Dr. Òscar Saladié Borraz 
 • Dr. Javier Sigró Rodríguez

Professorat temporal 

 • Dr. Joan Alberich González
 • Dr. Aaron Gutiérrez Palomero
 • Dra. Maria Trinitat Rovira Soto

Representants dels alumnes

 • Sra. Melania Doncel Segovia (grau de Turisme)
 • Sra. Àngela Esquerré Garcia (grau de Turisme)
 • Sra. Alba Font Barnet (màster en Gestió de les Destinacions Turístiques)
 • Sra. Marina Martín Barceló (grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat)
 • Sra. Júlia Martínez Pérez (grau de Gestió en Turisme i Hoteleria)
 • Sr. Roger Miró Saladié (grau de Turisme)
 • Sr. Adrià Piñol González (grau de Geografia i Ordenació del Territori)

Representants del personal d’administració i serveis

 • Sr. Rubén Aguado Fuentes 
 • Sra. Núria Molné Vallvé 
 • Sra. Carme Murcia Besada 

CONSELL DE DIRECCIÓ

Exerceix les funcions de govern necessàries per a l’organització, inici i desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Facultat. La seva composició és la següent:

 • Degana: Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu
 • Vicedegà: Dr. Jesús Angla Jiménez
 • Secretari: Dr. Enric Aguilar Anfrons
 • Responsable de l’ensenyament de Turisme: Dra. Misericòrdia Domingo Vernis
 • Responsable de l’ensenyament de Geografia i Ordenació del Territori: Dr. Jordi Blay Boqué
 • Coordinador del màster en Gestió de Destinacions Turístiques: Dr. Antonio Russo
 • Coordinador del màster en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial: Dr. Aaron Gutiérrez Palomero

Informació