Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Notícies

Facultat de Turisme i GeografiaLlistat de notícies

Les candidatures a les eleccions a la Junta de Facultat, Consell de Departament i Claustre es poden presentar fins al 8 d’octubre

27 de setembre de 2018 -

Avui 27 de setembre de 2018 s’han convocat eleccions a representants dels estudiants als següents òrgans de govern de la Universitat:

Eleccions a representants dels estudiants a la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia (7 escons):

  • 4 escons per estudiants del grau de Turisme i del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria
  • 2 escons pels estudiants del grau de Geografia i Ordenació del Territori i del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  • 1 escó pels estudiants de màster de la Facultat de Turisme i Geografia

Eleccions a representants dels estudiants al Consell de Departament de Geografia (3 escons):

  • 1 escó pels estudiants del grau de Geografia i Ordenació del Territori i del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  • 1 escó pels estudiants del màster en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació i Governança per al Lideratge Territorial
  • 1 escó pels estudiants de la resta d'ensenyaments on imparteix docència el Departament de Geografia

Eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari (4 escons)

  • 1 escó pels estudiants del grau de Geografia i Ordenació del Territori i del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  • 1 escó pels estudiants del grau de Turisme i del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria
  • 2 escons pels estudiants de màster de la Facultat (agrupació de màsters FLL, FCEP i FTG)

És important participar en la vida de la Facultat, ja que els estudiants tenen veu i vot en moltes decisions que els afecten. Això es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern dels quals poden ser membres.

Per poder votar i també per presentar la vostra candidatura (abans del 8 d’octubre de 2018) primer haureu de comprovar si esteu inscrits correctament en el CENS.

Per a més informació contacteu amb l'Oficina de Suport a Deganat.


 


Informació