Universitat Rovira i Virgili

Reserva d'espais

|Alt imatge columna esquerra|

La Universitat Rovira i Virgili posa els espais del campus Vila-seca a disposició de les persones que formen la comunitat universitària i altres organitzacions i entitats externes, bé de caire públic o privat, a fi que hi puguin dur a terme les seves activitats.

Per sol·licitar la reserva d'algun dels espais del campus per a l'organització d'activitats, heu d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, segons el col·lectiu al qual pertanyeu: