Universitat Rovira i Virgili

Persones al servei de persones

►Directori de professors per ensenyament

►Consell de direcció

Exerceix les funcions de govern necessàries per a organitzar, iniciar i desenvolupar les activitats acadèmiques de la Facultat.

Pujar

►Junta de Facultat

Es l'òrgan col·legiat amb que es governa la Facultat. Actualment està format per dinou membres:

►Unitats administratives

Oficina de Suport a Deganat
 • Tècnic de l'Oficina de Suport al Deganat
 • Sr. Francesc Xavier
  Llauradó Vidilla
 • 977 29 79 04 – Contacta(ELIMINAR)

 • Tècnica de Suport a la Qualitat Docent
 • Sra. Núria Molné Vallvé
 • 977 29 79 05 – Contacta(ELIMINAR)

 • Agent d'Atenció Multimèdia
 • Sr. David Domínguez Rasero
 • 977 29 79 08 – Contacta(ELIMINAR)
Secretaria
 • Cap de secretaria
 • Sra. Maria Pilar Salvany Punsoda
 • 977 29 79 06 – Contacta(ELIMINAR)

 • Administratiu
 • Sr. Rubén Aguado Fuentes
 • 977 29 79 07 – Contacta(ELIMINAR)

 • Horaris d’atenció
 • Matí: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores
 • Tarda: dilluns i dimecres de 15.45 a 17.15
Consergeria
 • Sr. Josep M. Llobregat Llauradó
  Sra. Montserrat Gamero Giménez
 • 977 29 79 00 – Contacta(ELIMINAR)