Universitat Rovira i Virgili

Cinc raons per créixer junts

  • > GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT

  • L’únic a l’estat que treballa per projectes basats en reptes reals del territori. El treball de camp i l’ús de les noves tecnologies són fonamentals

  • > GRAU DE GESTIÓ EN TURISME I HOTELERIA

  • Els acords amb empreses i institucions representatives del sector garanteixen l’aprenentatge pràctic. Per això som referència internacional 

1. Formació interdisciplinar

El Turisme i molt especialment la Geografia són ciències interdisciplinàries. Ajudem els estudiants a aprofitar tot el potencial de cadascuna de les disciplines que intervenen en cada àmbit i a resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora.


2. Laboratori internacional

El Campus de Vila-seca és al cor d'una destinació de vacances i oci de gran prestigi, i a la vegada un territori divers i en profunda transformació, un laboratori on assajar solucions amb òptica internacional en els àmbits del turisme i la geografia.


3. Carrera professional

La Docència s’ha enfocat al coneixement pràctic. Col·laborar i comptar amb el suport d’institucions i empreses facilita la realització de pràctiques i la inserció professional als estudiants, que tenen la possibilitat de provar diferents aplicacions del coneixement i enfocar la carrera professional.


4. Un equip de garanties

L’equip de la Facultat de Turisme i Geografia el formen professionals amb trajectòria reconeguda tant en l’àmbit docent com la recerca, un equip especialitzat i el know how necessari per transmetre amb garanties la diversitat de coneixements que exigeix el programa d’estudis. 


5. Innovació = Qualitat

A la Facultat de Turisme i Geografia estem compromesos amb la Qualitat, i per això apliquem programes d'innovació i millora contínua. Aquesta pràctica garanteix que la Docència i la Recerca s'adeqüen al que demanda la societat i permet anticipar futures necessitats.

  • .
  • “El futur porta el teu nom" 

  • El futur té nom i cognoms, el dels estudiants que s'estan formant en Turisme i Geografia. El món ha entrat en una dinàmica de canvi permanent i el repte de fer-lo més sostenible implica de forma específica aquests dos àmbits del coneixement. Per dimensions, per l'experiència en recerca i docència dels professors, i també per l'entorn especialitzat que gaudim, el Campus de Vila-seca reuneix les millors condicions per formar-se en aquests àmbits i construir una nova visió del món. El futur porta el nom de la propera generació de professionals del Turisme i la Geografia. I el teu.
  • Òscar Saladié
  • Degà de la Facultat de Geografia i Turisme