Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

El pla d'estudis del Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla l’assignatura de Pràctiques Externes en el quart curs. Té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i és obligatòria per a tots els estudiants. El número d’hores de pràctiques que han de realitzar és de 135 hores.

Crèdits Acadèmics 12 
Hores de pràctiques 135 hores
Període de realització

Preferentment, el segon quadrimestre de 4rt curs.

Activitats a desenvolupar

Relacionades amb els continguts del Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, el 15 de juny
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, peró l'horari el pacten lliurement l’empresa i l’estudiant.

En períodes sense docència es poden fer a jornada completa.

Remuneració

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les, però si són remunerades tindreu bonificades al 100% la cotització a la SS de l'estudiant (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

En relació a la Disposició Addicional cinquena del Reial Decret-Llei 28/2018, pel qual s'amplia l'obligació d'alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants en practiques acadèmiques no remunerades, existeix un compromís verbal del Ministeri en el sentit que l'aplicació de la mesura, en el seu cas, mai seria abans del curs 2020-2021. Per tant, no afecta a les pràctiques del curs 2019-20.

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 8 anys. Si ja el teniu, només cal signar l'especific. Si us plau, consulteu les pàgines 7 i 8 de l'arxiu "Informació general de les pràctiques curriculars" i el model de conveni a l'enllaç corresponent.
  • > Formulari d’acreditació i proposta de pràctiques