Universitat Rovira i Virgili

Informació acadèmica

Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria
Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
Màster en Gestió de Destinacions Turístiques
Màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial
Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya
Màster en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)

Pujar

 

1er curs

2on curs

3er curs

4rt curs

Grau de Gestió en
Turisme i Hoteleria
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT
Grau de Geografia,
Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT
►1QT
►2QT

*1QT = Primer quatrimestre / 2QT = Segon quatrimestre

Pujar

Màster en Gestió de
Destinacions Turístiques

►Calendari

►Horaris

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR) ►Estructura
i Currículum
Màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial

►Calendari

►Horaris

Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya 

►Calendari i horaris

Pujar

  Calendari
2a convocatòria
Convocatòria
addicional
Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria -
Grau de Geografia, Anàlisi territorial i Sostenibilitat -

Pujar

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria
Grau de Geografia, Anàlisi territorial i Sostenibilitat
Màster en Gestió de Destinacions Turístiques
Màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial
Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)
Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya

Pujar

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria                         
Grau de Geografia, Anàlisi territorial i Sostenibilitat

Pujar

TREBALL DE FI DE GRAU  
Guia de centre del Treball de Fi de Grau (TFG)
Informe del tutor previ a l’avaluació (opcional)
Sol·licitud d’avaluació
Avançament al desembre/gener de la convocatòria única del TFG
TREBALL DE FI DE MÀSTER  
Guia de centre del Treball de Fi de Màster (TFM)

Pujar

Criteris de reconeixement per al grau de Geografia i Ordenació del Territori
Criteris de reconeixement per al grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
Criteris de reconeixement per al grau de Turisme
Criteris de reconeixement per al grau de Gestió en Turisme i Hoteleria
Criteris de reconeixement per al màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial
Criteris de reconeixement per al màster en Gestió de les Destinacions Turístiques

Pujar

Admissió i matrícula graus
Admissió i matrícula màsters universitaris
Admissió i matrícula màsters propis
Admissió i matrícula doctorat
Beques

Pujar

Sol·licituds i tràmits administratius (estudiants de Grau)
Sol·licituds i tràmits administratius (estudiants de Màster)

Pujar