Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del màster en Gestió de Destinacions Turístiques

El pla d'estudis del màster en Gestió de Destinacions Turístiques la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla l'assignatura de Pràctiques Externes (Workplacement) entre les seves assignatures optatives. Aquesta assignatura es porta a terme al final del segon quadrimestre de cada curs, a partir de maig més o menys, però les pràctiques són flexibles i podem plantejar la seva realització en qualsevol altre moment del segon quadrimestre acadèmic.

Crèdits Acadèmics 6 crèdits ECTS
Hores de pràctiques 125 hores - poden ser hores presencials a l'empresa o en règim de teletreball.
Període de realització

Es realitzen al final del 2n quadrimestre, normalment durant els mesos de maig i juny. Podrem estudiar la possibilitat de fer-les abans o també durant l'estiu

Activitats a desenvolupar

L'estudiant pot participar en les activitats 'rutinàries' de l'entitat acollidora, però, cal la seva participació en projectes específics i de caire estratègic on pugui treballar i aportar les competències adquirides durant el curs (estudis de mercats i de marques, anàlisi d'impacte, estudi d'opinions, viabilitat de nous productes, avaluació de polítiques, campanyes de comunicació, etc.)..

Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant.

Remuneració i cotització

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les. Si són remunerades haureu de donar d'alta a l'estudiant a la SS però tindreu bonificades al 100% la part de la cotització de l'empresa (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

Convenis Cal signar un conveni marc amb la URV que té una validesa de 4 anys. Si ja el teniu, només cal signar l'específic per a la pràctica de l'estudiant. Si no teniu un conveni marc actiu, podem iniciar el tràmit de forma senzilla, contacteu amb el coordinador de l'assignatura.
Com concretar col·laboracions Normalment us la demanarem específicament. Però si voleu oferir propostes per a rebre estudiants podeu emplenar el formulari que trobareu al menú de la dreta.
Més informació i contacte

Jesús Angla. Coordinador de pràctiques jesus.angla(ELIMINAR)@urv.cat