Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes

PRÀCTIQUES PER ENSENYAMENT


PRÀCTIQUES EXTERNES GRAU EN GESTIÓ EN TURISME I HOTELERIA I GRAU DE TURISME

Informació per a alumnes
Informació per a empreses
Empreses i institucions col·laboradores

PRÀCTIQUES EXTERNES GRAU EN GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT

Informació per a alumnes
Informació per a empreses
Empreses i institucions col·laboradores

PRÀCTIQUES EXTERNES MÀSTER EN GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Informació per a alumnes
Informació per a empreses
Empreses i institucions col·laboradores

PRÀCTIQUES EXTERNES MÀSTER EN PLANIFICACIÓ I GOVERNANÇA PER AL LIDERATGE TERRITORIAL

Informació per a alumnes
Informació per a empreses
Empreses i institucions col·laboradores

Les pràctiques es realitzen en empreses o institucions que duen a terme activitats relacionades amb els ensenyaments de la Facultat de Turisme i Geografia. La relació que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. L'assegurança escolar cobreix els riscos durant les pràctiques. En cas que l'alumne tingui 28 anys o més haurà de contractar una assegurança complementària sense la qual no podrà fer les pràctiques.

Els alumnes tindran assignats un tutor acadèmic i un tutor a l'empresa on realitzin les pràctiques, les funcions bàsiques dels quals seran: responsabilitzar-se de fixar el pla de treball, fer un seguiment de les pràctiques efectuades, participar en la valoració d'aquestes i, per últim, orientar a l'alumne per a la preparació d'una memòria dels resultats obtinguts i de la seva presentació.