Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes dels graus de Turisme i Gestió en Turisme i Hoteleria

El pla d'estudis del Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla les assignatures de Pràctiques Externes I i Pràctiques externes II. La primera es realitza al tercer curs del grau i la segona el quart curs. Cadascuna té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i són obligatòries per a tots els estudiants. El número d'hores de pràctiques que han de realitzar normalment és de 270 hores per a cadascuna de les dues assignatures.

Crèdits Acadèmics 12 per assignatura
Hores de pràctiques 260 hores - Rebreu 2 estudiants per cada oferta els quals faran consecutivament 130 hores cadascú (també podreu marcar als formularis que tan sols podeu rebre un estudiant durant 130 hores)
Període de realització

Es realitzen durant el curs acadèmic (novembre - maig). Prioritàriament al segon quadrimestre. Podrem estudiar la possibilitat de fer-les durant l'estiu

Activitats a desenvolupar

Una sèrie d'activitats principals associades al departament o àrea funcional que s'especifiqui.

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, aquest curs podrem considerar la possibilitat de finalitzar al setembre.
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant. En períodes sense docència es poden fer a jornada completa

Remuneració i cotització

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les. Si són remunerades haureu de donar d'alta a l'estudiant a la SS però tindreu bonificades al 100% la part de la cotització de l'empresa (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 8 anys. Si ja el teniu, només cal signar l'específic. Si us plau, consulteu les pàgines 7 i 8 de l'arxiu que trobareu en l'enllaç següent i el model de conveni a l'enllaç corresponent.

►Combinar pràctiques amb convenis de mobilitat (per a empreses amb establiments fora de Catalunya): 

CURS 2020-2021

Del 15 de juliol al 24 d'octubre de 2020 podeu fer-nos arribar les vostres propostes de pràctiques. Contacteu amb:

practiques_gtur(ELIMINAR)@urv.cat

Si us plau fer-ho abans del 24 d'octubre. Tot i això, podeu continuar fent-nos arribar propostes posteriorment, intentarem encaixar-les