Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes dels graus de Turisme i Gestió en Turisme i Hoteleria

El pla d'estudis del Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla les assignatures de Pràctiques Externes I i Pràctiques externes II. La primera es realitza al tercer curs del grau i la segona el quart curs. Cadascuna té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i són obligatòries per a tots els estudiants. El número d'hores de pràctiques que han de realitzar normalment és de 270 hores per a cadascuna de les dues assignatures.

Crèdits Acadèmics 12 per assignatura
Hores de pràctiques 260 hores - Però rebreu 2 estudiants per cada oferta que faran consecutivament 130 hores cadascú (també podreu marcar als formularis que tan sols podeu rebre a un estudiant durant 130 hores
Període de realització

Es realitzen durant el curs acadèmic (novembre - maig). Prioritàriament al segon quadrimestre. Podrem estudiar la possibilitat de fer-les durant l'estiu

Activitats a desenvolupar

Una sèrie d'activitats principals associades al departament o àrea funcional que s'especifiqui.

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, aquest curs podrem considerar la possibilitat de finalitzar al setembre.
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant. En períodes sense docència es poden fer a jornada completa

Remuneració i cotització

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les. Si són remunerades haureu de donar d'alta a l'estudiant a la SS però tindreu bonificades al 100% la part de la cotització de l'empresa (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 8 anys. Si ja el teniu, només cal signar l'específic. Si us plau, consulteu les pàgines 7 i 8 de l'arxiu que trobareu en l'enllaç següent i el model de conveni a l'enllaç corresponent.

►Combinar pràctiques amb convenis de mobilitat (per a empreses amb establiments fora de Catalunya): 

CURS 2020-2021

Del 15 de juliol al 24 d'octubre de 2020 podeu fer-nos arribar les vostres propostes de pràctiques. Contacteu amb:

practiques_gtur(ELIMINAR)@urv.cat

Si us plau fer-ho abans del 24 d'octubre. Tot i això, podeu continuar fent-nos arribar propostes posteriorment, intentarem encaixar-les