Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes del grau de Geografia i Ordenació del Territori - Empreses i institucions participants

Ajuntaments
Àrees de Turisme, Medi Ambient, Urbanisme, oficines de plans de barris, Serveis d'Emergències i Protecció Civil):

Consells Comarcals
Serveis als municipis, Medi Ambient, Desenvolupament rural i Turisme: 

Altres organismes de l’administració pública

Consultories

Estudis de mobilitat, planificació urbana i territorial, desenvolupament local i promoció econòmica, medi ambient, cartografia i SIG, educació ambiental, turisme, etc.

Altres entitats

Empreses públiques i privades o sense ànim de lucre (transports i mobilitat, desenvolupament local i promoció econòmica, medi ambient, serveis meteorològics, ensenyament, investigació, etc.)