Universitat Rovira i Virgili

"He iniciat un doctorat per estudiar la
mobilitat en destinacions turístiques"

ANTONI DOMÈNECH MONTAÑA

Investigador predoctoral al Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV

Cursar el Grau en Geografia la URV va fomentar i potenciar el meu interès i motivació per una multitud de temàtiques. Durant el Grau recordo que estava especialment interessat en conèixer i estudiar els desequilibris i les desigualtats socioeconòmiques a diferents escales territorials, l'impacte del turisme en la mobilitat, els processos de transformació del paisatge, l'ordenació, la gestió i el desenvolupament territorial o qualsevol tipus de problemàtica mediambiental. I francament, el Grau en Geografia em va transmetre coneixement sobre totes aquestes temàtiques en forma de continguts teòrics, habilitats, eines i recursos que ara em permeten exercir de Geògraf amb garanties.

Durant els quatre anys del Grau vaig poder gaudir d'una estada a la Universitat de Göteborg (Suècia) cursant la menció en canvi climàtic i sostenibilitat, d'un període de pràctiques extracurriculars remunerades pel Banc Santander a la Consultoria Ambiental i Territorial Limonium i d'unes pràctiques curriculars a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona. Aquestes últimes van representar un punt d'inflexió personal i acadèmic, ja que posteriorment elaboraria el Treball Final de Grau sobre la xarxa de transport públic d'una destinació turística. Aquest treball va ser guardonat amb el Premi Jordi Amorós al millor treball de Geografia de les universitats catalanes, organitzat pel Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l'Associació Professional de Geògrafs de Catalunya.

Just acabar el Grau vaig cursar el Màster en Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge territorial, també a la URV. L'empresa on vaig realitzar les pràctiques curriculars, l'Observatori de Turisme del Parc Científic de Turisme de Catalunya, em va incorporar a les seves estructures com a tècnic estadístic durant un període proper a l'any. Mentrestant, realitzava el Treball Final de Màster titulat "Geografia dels desnonaments a Espanya", que posteriorment va obtenir el primer premi de la vint-i-dosena edició del Premi Lluís Casassas i Simó, de la Societat Catalana de Geografia.

L'ambició per seguir aprenent i aspirar al màxim nivell formatiu, juntament a la voluntat d'introduir-me en el món de la recerca i la docència universitària, em van portar a iniciar el doctorat al Departament de Geografia de la URV sobre la mobilitat en destinacions turístiques amb una beca de Formació de Professorat Universitari (FPU).

Com veieu, cursar aquests ensenyaments només ha fet que obrir-me portes i carregar-me de raons per promoure la Geografia i contribuir en el seu desenvolupament. I esperem que per molts anys més!

Pujar