Universitat Rovira i Virgili

"He iniciat un doctorat per estudiar la
mobilitat en destinacions turístiques"

ANTONI DOMÈNECH MONTAÑA

Investigador predoctoral al Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV

Pujar

Cursar el Grau en Geografia la URV va potenciar el meu interès en conèixer i estudiar els desequilibris i les desigualtats socioeconòmiques a diferents escales territorials, l'impacte del turisme en la mobilitat, els processos de transformació del paisatge, l'ordenació, la gestió i el desenvolupament territorial o qualsevol tipus de problemàtica mediambiental.

Durant els quatre anys del Grau vaig profunditzar amb el coneixement sobre totes aquestes temàtiques en forma de continguts teòrics, habilitats, eines i recursos que actualment em permeten exercir de Geògraf amb garanties al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), com a tècnic responsable de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.

Del Grau en Geografia tinc molt bon record de l'estada que vaig fer a la Universitat de Göteborg (Suècia) gràcies al programa de mobilitat Erasmus. Allí hi vaig cursar la menció en canvi climàtic i sostenibilitat. També tinc molt present els períodes de pràctiques, primer a la Consultoria Ambiental i Territorial Limonium, fruit d'un programa de pràctiques extracurriculars finançat pel Banc Santander, i després a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona. Aquestes últimes van representar un punt d'inflexió personal i acadèmic, ja que posteriorment elaboraria el Treball Final de Grau sobre la xarxa de transport públic d'una destinació turística, el qual va ser guardonat amb el Premi Jordi Amorós al millor treball de Geografia de les universitats catalanes i va despertar-me l'interès per la recerca científica.

Just acabar el Grau vaig cursar el Màster de la URV en Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge territorial. L'empresa on vaig realitzar les pràctiques curriculars, l'Observatori de Turisme del Parc Científic de Turisme de Catalunya, em va incorporar a les seves estructures com a tècnic estadístic durant un període proper a l'any. Mentrestant, realitzava el Treball Final de Màster titulat "Geografia dels desnonaments a Espanya", que posteriorment em va permetre obtenir el primer premi de la vint-i-dosena edició del Premi Lluís Casassas i Simó, de la Societat Catalana de Geografia.

L'ambició per seguir aprenent i aspirar al màxim nivell formatiu, juntament a la voluntat d'introduir-me en el món de la recerca i la docència universitària, em van portar, al 2016, a iniciar el doctorat al Departament de Geografia de la URV sobre la mobilitat en destinacions turístiques amb una beca de Formació de Professorat Universitari (FPU). A l'octubre del 2021 em vaig doctorar amb un excel·lent Cum Laude. Des de llavors, tot i tenir la feina principal a l'administració pública local segueixo vinculat a la universitat com a professor associat i com a investigador en actiu del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET).

Com veieu, cursar aquests ensenyaments només ha fet que obrir-me portes i carregar-me de raons per promoure la Geografia i contribuir en el seu desenvolupament. I esperem que per molts més anys!