Universitat Rovira i Virgili

"La Geografia ens ajuda a avançar-nos als
incidents provocats per riscos naturals o tecnològics"

MIGUEL ALONSO

Responsable Protecció Civil Terres de l'Ebre. Generalitat de Catalunya

M'agrada dir que sóc geògraf. Vaig estudiar la Llicenciatura en Geografia a la Universitat Rovira i Virgili i posteriorment vaig fer el Màster en Anàlisi de Riscos Ambientals a la Universidad de Cádiz. Actualment ocupo el lloc de responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre del Departament d'Interior, com a funcionari de carrera del cos especial superior de geògrafs de la Generalitat de Catalunya.

Prèviament vaig treballar com a tècnic a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre. També vaig crear una consultoria d'Ordenació del Territori i Medi ambient tost just acabar de cursar el Diploma d'Estudis Avançats en Planificació Territorial, especialitat en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).

La geografia m'ha donat les eines bàsiques per entendre perquè els territoris funcionen de manera complexa, per copsar com es desenvolupen les societats i les seves activitats i per comprendre perquè la natura es comporta com un sistema integrat sobre el qual cal estar vigilants per adaptar-se als seus canvis.

La meva especialització en l'anàlisi de riscos i la gestió d'emergències, fa que la component geogràfica de la meva feina sigui imprescindible, especialment la vessant més tecnològica de la disciplina. Els Sistemes d'Informació Geogràfica, així com tot el seguit d'eines d'anàlisi geoespacial, meteorològica i climàtica dels que es disposa actualment, són uns recursos que els professionals de la geografia hem d'explorar amb molta profunditat, ja que el vector de l'anàlisi territorial i espacial, des de qualsevol sector o punt de partida, s'ha demostrat com el millor camp on les geògrafes i els geògrafs es desenvolupen i sumen un valor afegit important en equips multidisciplinaris.

La geografia és descobrir, des d'un punt de vista sintètic, que tot allò que succeeix sobre l'escorça terrestre està interrelacionat entre si, i al mateix temps, ens aporta els mecanismes necessaris per a la seva interpretació més acurada. Als professionals que ens dediquem a vigilar els riscos i gestionar emergències, la geografia ens dóna una visió global dels incidents provocats per riscos naturals o tecnològics i ens ajuda a entendre perquè passen i així poder-nos anticipar i treballar adequadament per resoldre'ls.

En definitiva, la geografia és una eina potentíssima que els seus professionals hem de saber enfocar i dirigir cap als sectors que més convinguin, com a base fonamental per després especialitzar-se i així aplicar la ciència geogràfica en plenitud de condicions.

Pujar